Kören

Silverglänsande Sollentunasång

Vid bryggan

På vår dirigent Marie Söderbergs föräldrars brygga, sommaren 2014

Bakre raden: Tobias Bennsten (gästande tenor), Göran Fahlén, Eva Carlberg Eriksson, Dag Öhrström
Mellersta raden: Katarina Savander, Maria Sörensen, Maria Wenkler Lomäng, Swen Lagerberg
Med benen dinglande över bryggkanten: Jorun Åkerberg, Birgitta Filmberg

Kören är i dag en duktig vokalensemble med ett tiotal röster, inriktad främst på a cappellamusik. Repertoaren är bred och spänner från medeltid till nutid. Musiken omfattar också många olika genrer – allt från jazz och folkvisor till svensk och utländsk konstmusik, profan och sakral. Svenska visor och engelska ”Even songs” bryts av med jazz, uruppföranden och manskörsensemble.

Silverdalskören rör sig mellan ytterligheter och tänjer ständigt på gränserna för vad en mindre körensemble kan göra. Men, vad vi än sjunger så genomsyras hela verksamheten av vårt eget motto “en röst”. Körens snart 50-åriga tradition finns där som en trygg bas att ta avstamp från. Sedan kan allt hända.

På bilden: Marie Söderberg (dirigent), Maria Sörensen, Oskar Lindwall (gästande tenor), Maria Wenkler Lomäng, Göran Fahlén, Katarina Savander, Birgitta Filmberg, Swen Lagerberg, Jorun Åkerberg, Eva Carlberg Eriksson, Dag Öhrström, Tobias Bennsten (gästande baryton)

Vår dirigent

Vår körledare fr.o.m augusti 2013 är Marie Söderberg.

Marie kommer från Oskarshamn i Småland och avlade i maj 2016 sin dirigentexamen vid Kungliga Musikhögskolan. Marie leder idag tre körer i Stockholmsområdet och är engagerad i konsertprojekt runt om i Sverige hos såväl konsertföreningar som tillsammans med den professionella blåsorkestern Göteborg Wind Orchestra.

Marie: Att sjunga tillsammans är för mig något väldigt fint. Att få mötas i musiken och tillsammans ge uttryck för tonsättarens vision är något mycket speciellt. Det är i mötet mellan individen och gruppen såväl som mellan musiken och människan vi har möjlighet att skapa något mycket levande, kanske rentav magiskt. Musiken ger oss denna ynnest och för mig är arbetet att nå dit en fantastisk gåva.
Det är som Victor Hugo så fint beskriver det: “Musik uttrycker det som inte kan kläs i ord och det som inte kan förbli osagt.”

Vår historia

Silverdalskören bildades i Sollentuna 1972 av körledaren och musikläraren Anders Lindström. Anders ledde redan den duktiga Kummelbykören och Silverdalskörens medlemmar kom att vara något yngre.

Såhär skriver Anders Lindström på sin hemsida www.kummelbyforlag.se:

Att vara musiklärare i Sollentunas olika skoldistrikt blev min första yrkesuppgift i Sollentuna. Senare grundskolan i Helenelund som ligger alldeles intill Kummelbykyrkan där jag kom att bli kantor i 11 år. I egenskap av musiklärare uppstod kontaktyta till en mängd ungdomar. Och för en ung körentusiast den här tiden i Sollentuna var detta rena ”guldgruvan” vad gäller rekrytering till körer inte minst i kyrkorna i distriktet där jag en tid jobbade parallellt med läraruppgiften. 1968 var det dags för en resa till Wales och Langollen International Musical Eisteddfod med en hel hoper av ungdomar från Helenelunds- och Rudbecksskolan. Denna nya körgrupp döptes så småningom till Silverdalskören, mycket genom den anknytning jag i egenskap av kyrkomusiker i Sollentunas södra distrikt hade till Silverdalskapellet. Kapellet, ritat av arkitekten Lage Knape, var ett nytt begravningskapell med tillhörande krematorium och gravplatser i området. Här kom kören nu också att ingå i ett nytt kulturforum vilket innebar skapandet av en uppskattad konsertmiljö i det vackra Silverdalskapellet.

Silverdalskören har i mångt och mycket, och på samma sätt som Kummelbykören, knutits till mitt engagemang i Engelsk körtadition. men kören utvecklades med helt egen profil med bl a uppförandet av Brecht/Weiloperan ”Jasägaren”, april 1977. 

Olika konstellationer, som Orrings Bockar, hade sin upprinnelse bland körmedlemmarna i Silverdalskören. Flera av körens medlemmar intar idag betydande roller inom svenskt musikliv som tonsättarna Jan Sandström, Anders Hillborg. Anders Fröhling är en utsökt trubadur och Karin Sindemark skriver folkmusik för att nämna några. Många är musiklärare eller på annat sätt verksamma med musik. 1976 gjorde kören en skivinspelning i Österåkers kyrka med ”Sju Introitus” av Egil Hovland samt brassensemble från Regionmusiken i Stockholm och med Egil Hovland själv som organist. I övrigt har kören turnerat och framträtt på många håll i landet. Efter att jag lämnade kören har Bengt Särndal, under en följd av år, varit körens ordinarie dirigent. Anders Lindström

(Citat och fotografier återgivna med tillstånd av Anders Lindström)

1

Bakre raden: Agneta Jonsson, Inger Ågren, Karin Sindemark, Marie Gauffin, Agneta Jonzon, Berit Larnemark?, Marie ?, Agneta Larsson, Karin Lilja, Agneta Wallskog, Annelie Claesson, Gunilla Lagerhem, Ann-Christene Olsson
Främre raden: Lars Fröjdstedt, ?, Roland Cox, Anders Hillborg, Lars Ehmer, Håkan Pramberg, Göran Lennstrand, Göran Lager, Magnus Grippe, Lars Thörnkvost, Jan Svanlund, Gunnar Thedén, Anders Lindström

Fotot nedan togs i samband med en körtävling i Llangollen 1968.

Untitled-1 

Fjärde raden: Lars Fjödstedt, Karin Lilja, Camilla Montan, Anders Lindström, Zevek Engström, Roland Cox, Lars Risberg
Tredje raden: Bengt Hansson, Gunnar Theden, Lars Ehmer, Jan Svanlund, Jan Sandström, Per Furumo, Håkan Pramberg, Göran Lennstrand
Andra raden: ?, Agneta Larsson, Agneta Jonsson, Anna-Lena Eriksson, Agneta Wallskog, Berit Åhs, Gunilla Larsson, Inger Ågren, ?.
Främre raden: Marie Lindqvist, Karin Sindemark, ? Agneta Jonzon, Christina Johansson, Viveca Ringmar, Christina Ivarsson, Birgitta Olsson

Bilden nedan är från en Evensong i S:t Jakobs kyrka i Stockholm med Silverdalskören.

image03

Foto: Rolf Nerbrant

Fjärde raden: Pelle Furumo, Karin Lilja, Gunnar Theden, Anders Fröhling, Bengt Hansson, Lars Thörnkvist, Jan Svanlund, Marianne Bylander, Magnus Grippe, Yvonne Johansson
Tredje raden: Gunilla Lagerhem, Christina Ivarsson, Christina Johansson, Göran Lennstrand, Inger Ågren, Göran Colbrand, Annika Christensson, Ann-Christine Olsson, Viveca Ringmar
Andra raden: Lars Ehmer, Agneta Wallskog, Jan Sandström, Lasse Fröjdstedt, Lars Risberg, Pecco Howard, Anna-Lena Eriksson, Agneta Larsson, Marie Lindqvist, Marie Wahlström, Karin Sindemark, Inger Lindgren
Främre raden: Roland Cox, Agneta Jonzon, Anders Lindström, Anneli Claesson, Anders Hillborg, Sonja Nilsson, Mia Lagerhem Agneta Jonsson, Marie Gauffin, Gunilla Larsson

Ej med på bild: Marie Lija, Camilla Montan, Håkan Pramberg.

Under Bengt Särndals dirigentskap framförde kören bl a Händels opera ”Acis och Galatea” i samverkan med Eds kyrkokör 1979. Den engelska körtraditionen med ”Even song” upprätthölls och kören turnerade till Haparanda, Värmland m fl platser. Bengt Särndal var lärare i kördirigering på KMI och rekryterade en del körmedlemmar därifrån.

Hösten 1984 -våren 1985 var Bengt Särndal tjänstledig. Kören leddes då av Lars-Åke Levin.

image03

Foto: Eva Carlberg Eriksson

På bilden: Björn Hagerman, Lars Ehmer, Helena ?, Birigtta Filmberg, Mats Strömberg, Eva Jonson, Anna Ek, ?, Swen Lagerberg, Marie Bergström Wickman, Dag Öhrström, Maria Enberg och Kjell Eriksson

Ovanstående foto är taget vid en repetition inför en konsert på Edsvik Konst och Kultur strax efter millennieskiftet (januari 2000). Konserten ingick i en serie med rubriken ”Reflexer till det nya årtusendet”. Medverkade gjorde också skådespelaren Bi Dahlborg och dansaren Caroline Östberg. Nya skulpturer av Lena Lervik och Thomas Qvarsebo inramade konsertlokalerna.

Efter en högmässosjungning i Högalidskyrkan i Stockholm 13 maj 2001:

image03

Bakre raden: Marie Bergström Wickman, Agneta Larsson, Kjell Perder, Anki Petersson (Gavelli), Dag Öhrström, Swen Lagerberg
Mellersta raden: Birgitta Filmberg, Lars Ehmer
Främre raden: Mats Strömberg och Eva Carlberg Eriksson

Under en period i början av 2000-talet var Sollentunatonsättaren Kjell Perder med i kören. I augusti 2001 uruppförde Silverdalskören Kjell Perders ”Törnros och fägring” till texter ur Songes av Almqvist. Tonsättningen tillägnades Bengt Särndal.

image03

Efter konserten på Edsvik: Kjell Perder, Dag Öhrström, Birgitta Filmberg, Eva Carlberg Eriksson, Lars Ehmer, Mats Strömberg, Swen Lagerberg, Eva Jonson, Agneta Larsson, Maria Enberg, Anki Petersson (Gavelli). Bengt Särndal står framför kören.

Under åren som följde var Bengt Särndal kyrkomusiker i Ösmo församling vilket innebar engagemang i Ösmo kyrka samt stämningsfulla stunder i Landsorts kapell, både i jul- och sommartid. Konserter hölls också i Mariakyrkan i Sigtuna.

Vid ett par tillfällen medverkade kören också vid nationaldagsfirandet i Edsbergsparken.

image03

Från firandet 2002: Mats Strömberg, Agneta Larsson, Lars Ehmer, Torunn Aukrust, Eva Carlberg Eriksson, Swen Lagerberg, Eva Jonson och Bengt Särndal

Bengt Särndal erhöll så småningom en kyrkomusikertjänst i Västergötland och försökte till en början upprätthålla dirigentskapet för ”sin” kära kör, delvis med stöd av första basen Mats Strömberg. Repertoaren blev allt jazzigare, eller rättare sagt – med fokus på evergreens. Konserter hölls, t ex med rubriken ”Åtta röster – Ett piano. Från stilla isländsk körmusik till svängig jazz”, bl a i Vaxholms kyrka, S:t Thomas kyrka i Vällingby och i Silverdalskapellet. Pianist var Christian Mjörndal.

Efter att under lång tid ha repeterat i Rotebrokyrkan, flyttade kören sitt omfattande notförråd m m till Missionskyrkan nära Sollentuna centrum 2004. Efter tio år  i Missionskyrkans lokaler kommer vi att till hösten flytta till nya lokaler.

År 2007 övertog Mats Strömberg det fulla dirigentansvaret samtidigt som han sjöng andra tenor och var körens ordförande. År 2008 drabbades han av cancer, en ödets ironi då han tjänstgjorde som sjuksköterska på Radiumhemmet. Mats återhämtade sig från sina tuffa behandlingar och fortsatte en tid som dirigent och körmedlem, men år 2011 slog cancern till igen.

I januari 2012 fick silverdalsgänget möjlighet att göra en del inspelningar i en hemmastudio hos f d ljudteknikern på Sveriges Television, Olle Bolander. Några veckor efter detta tillfälle avled Mats Strömberg.

image03

På bilden: Mats Strömberg, Dag Öhrström, Anki Gavelli, Maria Wenkler Lomäng, Birgitta Filmberg, Eva Carlberg Eriksson, Göran Fahlén, Swen Lagerberg.

Tomrummet efter Mats blev stort och tungt för dem som var kvar, så inga konserter hölls under 2012.

image03

Nekrolog över Mats Strömberg i Dagens Nyheter, 20 mars 2012

För att kunna fortsätta körens verksamhet gällde det nu att rekrytera en ny dirigent. Valet föll på Niklas Tamm som studerade orkesterdirigering på Musikhögskolan. Niklas ledde kören under ett och ett halvt år varefter han fortsatte vid Musikkonservatoriet i Prag.

Han efterträddes i augusti 2013 av Marie Söderberg som är Silverdalskörens nuvarande ledare.

På bilden: Maria Wenkler Lomäng,  Birgitta Filmberg, Göran Fahlén, Eva Carlberg Eriksson, Swen Lagerberg, Katarina Savander, Maria Sörensen, Tobias Bennsten (gästande), Jorun Åkerberg, Dag Öhrström, Marie Söderberg (dirigent)