Kören

Silverglänsande Sollentunasång

På vår dirigent Marie Söderbergs föräldrars brygga, sommaren 2014.

Kören är i dag en duktig vokalensemble med ett tiotal röster, inriktad främst på a cappellamusik. Repertoaren är bred och spänner från medeltid till nutid. Musiken omfattar också många olika genrer – allt från jazz och folkvisor till svensk och utländsk konstmusik, profan och sakral. Svenska visor och engelska Evensongs bryts av med jazz, uruppföranden och manskörsensemble.

Silverdalskören rör sig mellan ytterligheter och tänjer ständigt på gränserna för vad en mindre körensemble kan göra. Men, vad vi än sjunger så genomsyras hela verksamheten av vårt eget motto en röst. Körens drygt 50-åriga tradition finns där som en trygg bas att ta avstamp från. Sedan kan allt hända.

Vår dirigent

Vår körledare från och med augusti 2013 är Marie Söderberg.

Marie kommer från Oskarshamn i Småland och avlade i maj 2016 sin dirigentexamen vid Kungliga Musikhögskolan. Marie leder flera körer i Stockholmsområdet och är engagerad i konsertprojekt runt om i Sverige hos såväl konsertföreningar som tillsammans med den professionella blåsorkestern Göteborg Wind Orchestra.

Att sjunga tillsammans är för mig något väldigt fint. Att få mötas i musiken och tillsammans ge uttryck för tonsättarens vision är något mycket speciellt. Det är i mötet mellan individen och gruppen såväl som mellan musiken och människan vi har möjlighet att skapa något mycket levande, kanske rentav magiskt. Musiken ger oss denna ynnest och för mig är arbetet att nå dit en fantastisk gåva.

Det är som Victor Hugo så fint beskriver det: Musik uttrycker det som inte kan kläs i ord och det som inte kan förbli osagt.

Marie Söderberg

Vår historia

Silverdalskören bildades i Sollentuna 1972 av körledaren och musikläraren Anders Lindström. Anders ledde redan den duktiga Kummelbykören och Silverdalskörens medlemmar kom att vara något yngre.

Så här skriver Anders Lindström på sin webbsida:

Att vara musiklärare i Sollentunas olika skoldistrikt blev min första yrkesuppgift i Sollentuna. Senare grundskolan i Helenelund som ligger alldeles intill Kummelbykyrkan där jag kom att bli kantor i 11 år. I egenskap av musiklärare uppstod kontaktyta till en mängd ungdomar. Och för en ung körentusiast den här tiden i Sollentuna var detta rena ”guldgruvan” vad gäller rekrytering till körer inte minst i kyrkorna i distriktet där jag en tid jobbade parallellt med läraruppgiften. 1968 var det dags för en resa till Wales och Langollen International Musical Eisteddfod med en hel hoper av ungdomar från Helenelunds- och Rudbecksskolan. Denna nya körgrupp döptes så småningom till Silverdalskören, mycket genom den anknytning jag i egenskap av kyrkomusiker i Sollentunas södra distrikt hade till Silverdalskapellet. Kapellet, ritat av arkitekten Lage Knape, var ett nytt begravningskapell med tillhörande krematorium och gravplatser i området. Här kom kören nu också att ingå i ett nytt kulturforum vilket innebar skapandet av en uppskattad konsertmiljö i det vackra Silverdalskapellet.

Silverdalskören har i mångt och mycket, och på samma sätt som Kummelbykören, knutits till mitt engagemang i Engelsk körtadition. Men kören utvecklades med helt egen profil med bland annat uppförandet av Brecht/Weiloperan ”Jasägaren”, april 1977.

Olika konstellationer, som Orrings Bockar, hade sin upprinnelse bland körmedlemmarna i Silverdalskören. Flera av körens medlemmar intar idag betydande roller inom svenskt musikliv som tonsättarna Jan Sandström, Anders Hillborg. Anders Fröhling är en utsökt trubadur och Karin Sindemark skriver folkmusik för att nämna några. Många är musiklärare eller på annat sätt verksamma med musik. 1976 gjorde kören en skivinspelning i Österåkers kyrka med ”Sju Introitus” av Egil Hovland samt brassensemble från Regionmusiken i Stockholm och med Egil Hovland själv som organist. I övrigt har kören turnerat och framträtt på många håll i landet. Efter att jag lämnade kören har Bengt Särndal, under en följd av år, varit körens ordinarie dirigent.

Anders Lindström

(Citat och fotografier återgivna med tillstånd av Anders Lindström.)

Foto taget i samband med en körtävling i Llangollen 1968.
Foto: Rolf Nerbrant
Från en Evensong i S:t Jakobs kyrka i Stockholm.
Utanför Silverdalskapellet, Sollentuna 1973.

Under Bengt Särndals dirigentskap framförde kören bland annat Händels opera Acis och Galatea i samverkan med Eds kyrkokör 1979. Den engelska körtraditionen med Evensong upprätthölls och kören turnerade till Haparanda, Värmland och andra platser. Bengt Särndal var lärare i kördirigering på KMI och rekryterade en del körmedlemmar därifrån.

Hösten 1984 -våren 1985 var Bengt Särndal tjänstledig. Kören leddes då av Lars-Åke Levin.

Foto: Eva Carlberg Eriksson
Detta foto är taget vid en repetition inför en konsert på Edsvik Konst och Kultur strax efter millennieskiftet (januari 2000). Konserten ingick i en serie med rubriken Reflexer till det nya årtusendet. Medverkade gjorde också skådespelaren Bi Dahlborg och dansaren Caroline Östberg. Nya skulpturer av Lena Lervik och Thomas Qvarsebo inramade konsertlokalerna.
Efter en högmässosjungning i Högalidskyrkan i Stockholm 13 maj 2001.

Under en period i början av 2000-talet var Sollentunatonsättaren Kjell Perder med i kören. I augusti 2001 uruppförde Silverdalskören Kjell Perders Törnros och fägring till texter ur Songes av Almqvist. Tonsättningen tillägnades Bengt Särndal.

Efter konserten på Edsvik i augusti 2001.

Under åren som följde var Bengt Särndal kyrkomusiker i Ösmo församling vilket innebar engagemang i Ösmo kyrka samt stämningsfulla stunder i Landsorts kapell, både i jul- och sommartid. Konserter hölls också i Mariakyrkan i Sigtuna.

Vid ett par tillfällen medverkade kören också vid nationaldagsfirandet i Edsbergsparken.

Från nationaldagsfirandet 2002.

Bengt Särndal erhöll så småningom en kyrkomusikertjänst i Västergötland och försökte till en början upprätthålla dirigentskapet för sin kära kör, delvis med stöd av förstabasen Mats Strömberg. Repertoaren blev allt jazzigare, eller rättare sagt – med fokus på evergreens. Konserter hölls, till exempel med rubriken Åtta röster – Ett piano. Från stilla isländsk körmusik till svängig jazz, bland annat i Vaxholms kyrka, S:t Thomas kyrka i Vällingby och i Silverdalskapellet. Pianist var Christian Mjörndal.

Efter att under lång tid ha repeterat i Rotebrokyrkan, flyttade kören sitt omfattande notförråd med mera till Missionskyrkan nära Sollentuna centrum 2004.

År 2007 övertog Mats Strömberg det fulla dirigentansvaret samtidigt som han sjöng andra tenor och var körens ordförande. År 2008 drabbades han av cancer, en ödets ironi då han tjänstgjorde som sjuksköterska på Radiumhemmet. Mats återhämtade sig från sina tuffa behandlingar och fortsatte en tid som dirigent och körmedlem, men år 2011 slog cancern till igen.

I januari 2012 fick silverdalsgänget möjlighet att göra en del inspelningar i en hemmastudio hos före detta ljudteknikern på Sveriges Television, Olle Bolander. Några veckor efter detta tillfälle avled Mats Strömberg.

Tomrummet efter Mats blev stort och tungt för dem som var kvar, så inga konserter hölls under 2012.

Nekrolog över Mats Strömberg i Dagens Nyheter, 20 mars 2012.

För att kunna fortsätta körens verksamhet gällde det nu att rekrytera en ny dirigent. Valet föll på Niklas Tamm som studerade orkesterdirigering på Musikhögskolan.

Niklas ledde kören under ett och ett halvt år varefter han fortsatte vid Musikkonservatoriet i Prag. Han efterträddes i augusti 2013 av Marie Söderberg som är Silverdalskörens nuvarande ledare.